Menu Zamknij

VT badania wizualne

badania wizualne

Sedna Lab realizuje profesjonalne badania wizualne (VT) – najczęściej w połączeniu z innymi metodami NDT. Badania wizualne stosuje się w badaniu wszystkich materiałów.

Jak przeprowadza się badania wizualne?

Badania wizualne przeprowadzamy okiem nieuzbrojonym, jak również z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury optycznej i do prowadzenia zdalnych obserwacji.

Pozwalają na wykrycie powierzchniowych uszkodzeń i nieciągłości konstrukcji, m.in. takich jak:

  • pęknięcia,
  • wklęśnięcia,
  • podcięcia,
  • podtopienia,
  • odkształcenia,
  • ubytki korozyjne,
  • porowatości.

Badania wizualne mogą być zastosowane zarówno na etapie powstawania konstrukcji, jak również przy kontroli jej stanu wyeksploatowania.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat realizowanych przez nas badań nieniszczących, prosimy o kontakt.

Scroll Up